V nákupním košíku máte: 0 Položek

Celková cena s DPH:0,- Kč

ZobrazitNakupní košíkVyprázdnitNakupní košík


Nabídka

Platební metody
Napište nám
 Zadejte číslo
Vložte aktuální rok (4 číslice):

Zasílání novinek...

Zanechte si zaslat informace na e-mail o zajímavých novinkách a akcích
ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B


NEUMANN, spol. s r.o.
NEUMAX.cz

Pikovická 1818/15
14700 Praha 4
IČO: 45149208
DIČ:
TLF: +420 261 109 295 (9-18hod.)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky elektronické prodejny NEUMAX.CZ
zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:

Provozovatel: NEUMANN, spol. s r.o.Pikovická 1818/15, 147 00 Praha 4
IČO: 45149208

Územní a právní platnost
Nákupy v tomto obchodě lze realizovat pouze pro území České republiky, výhradně jejímiž zákony se obchody zde realizované řídí.

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží v dohodnutém termínu na adresu kupujícího. Objednávku může prodávající odmítnout, pokud kupující opakovaně odmítá odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na jiném plnění.

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést platnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Objednávka, uzavření smlouvy
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží.

Zrušení objednávky
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných závažných okolností. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník vždy neprodleně vyrozuměn. Kupující může objednávku nezávazně zrušit do 24hodin po jejím potvrzení (odeslání).

Poštovné, dopravní služby (způsob dodání zboží)
Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti PPL, Českou poštou. Prostřednictvím České pošty nelze doručovat autoboxy.
Zboží je možné zaslat na dobírku, případně lze volit formu úhrady zálohou - předem na základě potvrzené objednávky. Zásilku odesíláme v okamžiku připsání peněz na účet společnosti. Forma úhrady převodem je určena pro registrované a autorizované zákazníky velkoobchodu.
Vybere-li si neautorizovaný zákazník tento druh platby ("převodem"), bude mu administrátorem automaticky upraven na platbu dobírkou.
U dodávek Českou poštou účtujeme poplatek ve výši 140Kč bez DPH (169Kč s DPH). Při dodávce zboží sloužbou PPL účtujeme 120Kč bez DPH (145Kč s DHP). Od 1.12.2012 Při dodávce střešních boxů službou PPL Sprint účtujeme přepravní náklady za box značky Neumann ve výši 100Kč bez DPH, za střešní box jiné značky účtujeme přepravní náklady ve výši 200Kč bez DPH.

Termín dodání
Zboží dodáváme běžně do max. 10 prac. dnů (není-li u zboží uvedeno jinak) od okamžiku přijetí objednávky, nebo ode dne připsání uhrazené částky za zboží na účet společnosti (v případě plateb zálohou). U dodávek až na dodanou adresu je potřeba vždy uvést do objednávky kontaktní telefonní číslo. Nepřijme-li objednatel objednanou zásilku, způsobí tím společnosti škodu, která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Ceny, slevy
Všechny ceny jsou uváděny s DPH. K ceně zboží zaslaného přepravní službou se vždy připočítává poštovné (viz výše). Při nákupu v našem elektronickém obchodě poskytujeme z maloobchodních cen na vybrané výrobky výraznou slevu. U zboží, které bude zakoupeno přes e-shop s výraznou slevou oproti maloobchodní doporučené ceně a vyzvednuté na prodejnách uvedených v kontaktech (osobní odběr) nemůžeme zajistit zákazníkům e-shopu stejný prodejní servis jako běžným nakupujícím. Tzn. že další úkony se zbožím zakoupeným prostřednictvím prodejen NEUMAX.Cz - jako je např. montáž, kompletace, úprava, zaškolení obsluhy, montáž na vůz, likvidace obalu, apod. NEBUDOU poskytnuty ZDARMA.
U zboží, kde poskytneme slevu více jak 5%, si vyhrazujeme právo platbu platební kartou NEAKCEPTOVAT. Cena zboží uvedená na tomto portále se nemusí schodovat s cenou na MO prodejnách NEUMAX, kde ve vetšině případů aplikujeme doporučený MO ceník výrobců a importérů zboží.

Záruka a reklamace
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Zákazník je povinen uvést důvod reklamace. Pokud není u výrobku dodán záruční list s vyznačenou záruční dobou, činí tato doba 24 měsíců, není-li na daňovém dokladu vyznačena doba delší. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny normálním opotřebením, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem, mechanických poškozením třetí osobou nebo byl-li výrobek používám, nebo ošetřován v rozporu s návodem na použití a údržbu.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Doba, po kterou se výrobek nachází v opravě, počítaná od data převzetí k opravě po datum vyřízení reklamace, se v případě oprávněnosti nezapočítává do záruční lhůty.
Záruční opravy provádí výrobce zboží, nebo "provozovatel". Záruční opravna sídlí na adrese: Pikovická 1818/15, 147 00 Praha 4- viz kontakty, kde je možné požadavky na opravu uplatnit.

Vrácení zboží / odstoupení od kupní smlouvy 
Od kupní smlouvy uzvařené prostřednictvím komunikace na dálku (eshop) je možné odstoupit do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí provozovatel.

Rozpor s kupní smlouvou
Pokud kupující převezme věc, která není ve shodě s kupní smlouvou, má právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného prodlení uvedl věc do stavu, který odpovídá kupní smlouvě. K tomuto může dojít dle přání kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud tento postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující před převzetím věci o této neschodě s kupní smlouvou věděl nebo ji sám způsobil - výše uvedené něplatí. Rozpor s kupní smlouvou, který se vyskytne v průběhu půl roku ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Rozpor lze uplatnit písemně na adrese provozovatele: Pikovická 1818/15, 147 00 Praha 4

Právní rámec
Provozovatel elektronického obchodu NEUMAX.CZ neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací uveřejněných na těchto stránkách. Tyto jsou poskytovány s nejlepším vědomím provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou virem při stahování dat z jeho stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo informace zde uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Autorská práva
Označení NEUMAX.CZ je řádně registrovanou ochrannou známkou, k níž se vztahují odpovídající právní předpisy. Veškerá loga použitá na stránkách jsou registrována příslušnými subjekty, stejně jako název „CENTRUM AUTOBOXŮ A STŘEŠNÍCH NOSIČŮ“.
Kliknutím na některé odkazy lze spustit stránky jiných subjektů, které však nejsou pod kontrolou provozovatele a tudíž za ně neodpovídá.

Ochrana osobních údajů
Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

 Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají účinnosti 1.12.2012 a ruší tím veškerá předchozí ustanovení. Provozovatel si vyhrazuje právo změny.

V Praze, dne 1.1
.2014

Jindřich Neumann,
jednatel
NEUMANN, spol. s r.o.

 Nejprodávanější
  1. Autobox NEUMANN, Orca - černý antracit, oboustranně otevíratelný

  2. Nosič lyží NEUMANN, Skimaster 600, (až 6 párů)

  3. Autobox NEUMANN, Adventure 130 - černá lesklá, háček

  4. ŠKODA, Octavia III, 5-dr combi, r.v. 2013->

  5. Autobox NEUMANN, Adventure 230 - karbon, háček


Akční zboží
Informace


NeuMAX.Cz pro Vás provozuje NEUMANN, spol. s r.o., IČ: 451 492 08
Tel.: 261 109 295 v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin,
nebo na mobilním čísle 261109295 (9.00-17hod. / Po-Pá).

Kontakt

+420 261 109 295
info@neumanncz.cz