Proč nakupovat u nás?
  • Český výrobce
  • více jak 30 let na tuzemském trhu
  • 2x kamenné prodejny
  • Většina zboží vystavena v prodejně
  • Montáže a poradenství
  • Profesionální přístup a maximální vstřícnost
Naše přednosti

Doprava a platba

Způsob úhrady kupní ceny závisí na volbě provedené Kupujícím při vyplňování objednávkového formuláře s tím, že Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze způsoby platby dle svého uvážení. Prodávající zpravidla umožňuje Kupujícímu uhradit zboží

- při jeho převzetí v hotovosti či platební kartou, anebo

- ještě před jeho dodáním Kupujícímu, a to online platební kartou anebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího (dle platebních instrukcí sdělených mu za tím účelem Prodávajícím).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení své kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím. K přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího dojde i tehdy, pokud si Kupující zboží nepřevezme, ačkoliv mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Je-li Kupující podnikatel a zboží bylo odesláno prostřednictvím dopravce, dochází však k přechodu nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci.

Pokud je Prodávající podle zákona o evidenci tržeb povinen vystavit Kupujícímu účtenku, vystaví Prodávající Kupujícímu účtenku tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě, a to v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. V případech stanovených zákonem o evidenci tržeb je Prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online anebo nejpozději do 48 hodin, dojde-li k technickému výpadku.

Prodávající umožňuje Kupujícímu vyzvednout si zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bezplatně v pracovní době Prodávajícího na adrese jeho sídla uvedené v čl. 1 těchto OP anebo si může zboží nechat odeslat na jím uvedenou adresu v objednávkovém formuláři prostřednictvím dopravců, s nimiž Prodávající spolupracuje, kdy ceny jednotlivých způsobů dodání zboží podle osoby dopravce jsou uvedeny přímo v objednávkovém formuláři a také v ceníku tvořícím přílohu č. 1 těchto OP. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu možnost zvolit si pouze z těch dopravců, které Prodávající sám určí.

Je-li Kupující spotřebitelem a zvolil-li si jako způsob dodání zboží jeho odesláním prostřednictvím dopravce, považuje se zboží za dodané okamžikem, kdy dopravce předá Kupujícímu zboží. V případech, kdy je Kupující podnikatelem a zvolil si jako způsob dodání zboží jeho odeslání prostřednictvím dopravce, považuje se zboží za dodané jeho předáním ze strany Prodávajícího prvnímu dopravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (zejména počet balíků, poškození obalu atd.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné popsat poškození v předávacím protokolu (listě o přepravě). Neúplnou nebo poškozenou zásilku Kupující neprodleně oznámí Prodávajícímu e-mailem na adresu info@neumanncz.cz.